Driller - HSS - extra long
No. 800Diameter 2,0 mm Total Length 160 mm Price € 6,- (€ 7,14 incl. VAT)
No. 801Diameter 2,5 mm Total Length 180 mm Price € 6,- (€ 7,14 incl. VAT)
No. 802Diameter 3,0 mm Total Length 190 mm Price € 6,- (€ 7,14 incl. VAT)
No. 803Diameter 3,5 mm Total Length 210 mm Price € 6,- (€ 7,14 incl. VAT)
No. 804Diameter 4,0 mm Total Length 225 mm Price € 6,- (€ 7,14 incl. VAT)
No. 805Set of all five Drillers Price € 25,- (€ 29,75 incl. 19% VAT)
Driller for Tabac-Chamber - HSS
No. 806Diameter 18 mm Total Length 150 mm
with attachment (13 mm)
Price € 18,- (€ 21,42 incl. 19% VAT)
No. 807Diameter 20 mm Total Length 150 mm
with attachment (13 mm)
Price € 19,- (€ 22,61 incl. 19% VAT)
No. 808Diameter 22 mm Total Length 150 mm
with attachment (13 mm)
Price € 22,- (€ 26,18 incl. 19% VAT)
No. 809Set of these drillers: 806+807+808Price € 55,- (€ 70,21 incl. 19% VAT)
No. 810Set of these drillers: 800+801+802+803+804+806+807+808Price € 75,- (€ 89,25 incl. 19% VAT)
Digital Caliper
No. 815  Digital Caliper (mm/inch) incl. BatteryPrice € 15,- (€ 17,85 incl. 19% VAT)